West Façade Pergamon Serapeum

Kültürel Miras, eski eser restorasyonu için gerekli belgelemelerde kullanılan tarama teknikleri sayesinde düşük hatalı veri elde etmekte ve bunların projelendirme süreçlerinde yardımcı hizmet sunmaktayız.