top of page
Gok Medrese.jpg

GÖKMEDRESE

Sâhibiye Medresesi diye de bilinen yapı fîrûze renkli çinilerinden dolayı Gökmedrese adıyla tanınmaktadır. III. Gıyâseddin Keyhusrev devrinde vezir Fahreddin Ali b. Hüseyin Sâhib Ata tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Medresenin Şâban 663 (Haziran 1265) tarihinde düzenlenen vakfiyesinin sûreti Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunmaktadır

 

(Defter, nr. 592, s. 100-103; nr. 604, s. 67-73).

Gokmedrese_Plan.png

Sivas, Gökmedrese 

belgeleme çalışması

Anıt Yapı

Medrese

Sivas

Anadolu Selçuklu

1271

Yığma Sistem

ölçüm süresi:    4 gün

istasyon sayısı: 160

bottom of page